Vesta media

„Baviti se biznisom bez oglašavanja je kao da namigujete devojci u mraku. Vi znate šta radite, ali drugi ne.” – Stewart Brit