Marketing agencija

„Postoji rizik, a postoji i sigurnost. Čamac u luci je siguran, ali mu s vremenom istrune dno.” – Jason Paul Brown