Marketing

Misija marketinga je da identifikuje tržište, izgradi imidž kompanije i promoviše proizvod.

Nemojte pomešati prodaju sa marketingom. Veoma je česta greška kod manjih preduzeća koji smatraju marketing sastavnim delom prodaje, iako su ove dve discipline različite od samog početka. Ovo se dešava jer se nekim marketing ili poslovnim planom ove dve discipline prožimaju.

Misija prodaje je da poveća profit putem različitih akcija i ''trikova'' kao što su popusti, marže, dva proizvoda po ceni jednog, specijalne ponude i sl.

  • Marketing osigurava ne samo da se čuje za Vaš biznis, već daje Vašem biznisu dovoljno poslovne fleksibilnosti da se adaptira na promene potreba korisnika i promene poslovne klime.
  • Marketing je uopšteno način na koji otkrivate, gradite i zadovoljavate potrebe svojih korisnika.
  • Marketing će Vam pomoći da otkrijete ko su Vaši potencijalni korisnici, mesto i cenu Vašeg proizvoda u poređenju sa konkurencijom i takođe poziciju kompanije na tržištu.
  • Marketing plan će prepoznati fokus Vašeg delovanja i viziju pretvoriti u delo.

 

Poslovne ideje koje uspevaju su one čiji vlasnik ima viziju za firmu i spreman je da je implementira.