Organizovanje i realizacija online marketinške kampanje

Online marketinška kampanja podrazumeva proces istraživanja i kreiranja strategije online nastupa u odnosu na željene ciljeve.

Dobar online nastup može dati vrhunske rezultate koji u odnosu na utrošeni budžet mogu da budu i znatno uspešniji od klasičnih vidova marketinga.
Bilo da poslujete na tradicionalan način ili posedujete internet biznis koji želite da učinite profitabilnijim potrebna Vam je marketinška kampanja koja će Vam optimizovati troškove i naći odgovarajući online nastup adekvatan Vašim proizvodima ili uslugama. Čak i ako tek započinjete Internet biznis – mi Vam možemo pomoći.

Početnim istraživanjem određujemo odgovarajući online nastup koji podrazumeva kombinaciju korišćenja društvenih mreža, Google servisa i Newsletter alata u meri koja je potrebna za interakciju sa ciljnom grupom.

Ova vrsta marketinga je ustvari interaktivni direktni marketing i obuhvata, kako kreativni, tako i tehnički aspekt interneta, uključujući dizajn, razvoj reklame i marketing u konvencijalnom smislu reči.