Tradicionalni marketing

Reklame u novinama, vizit karte, bilbordi, posteri, tv i radio reklame i drugo su primeri tradicionalnog marketinga.

Iako se digitalni marketing, kao i same digitalne tehnologije, razvija konstantno i ubrzano, izvesno je saznanje da bez tradicionalnog marketinga, koji se razvijao decenijama, još uvek ne možemo očekivati relevantne rezultate.

Takođe bez tradicionalnog marketinga ne bi postojao ni digitalni marketing.