Ako ste odlučili da pokrenete svoju marketing kampanju na nekoj od društvenih mreža, prvo treba da ustanovite koje su to vrste sadržaja koje će na najbolji način pokrenuti i stimulisati društvenu zajednicu. Sadržaj baziran na tekstu će uvek biti integralni deo marketinga, ali kako biste zaista uzeli učešće u digitalnom svetu, vizuelni sadržaj mora igrati ključnu ulogu u vašem online nastupu. Ukoliko se uzme u obzir da je 65% ljudi onih koji vizuelno uče ili pamte, a da je čak 90% informacija koje dolaze do ljudskog mozga vizuelnih, zaista je imperativ koristiti vizuelne sadržaje kako biste što duže ostali upamćeni.

Želite da pokrenete „vašu priču“?

Ako ste odlučili da pokrenete svoju marketing kampanju na nekoj od društvenih mreža, prvo treba da ustanovite koje su to vrste sadržaja koje će na najbolji način pokrenuti i stimulisati društvenu zajednicu. Sadržaj baziran na tekstu će uvek biti integralni deo marketinga, ali kako biste zaista uzeli učešće u digitalnom svetu, vizuelni sadržaj mora igrati ključnu ulogu u vašem online nastupu. Ukoliko se uzme u obzir
  • da je 65% ljudi onih koji vizuelno uče ili pamte, a
  • da je čak 90% informacija koje dolaze do ljudskog mozga vizuelnih,
zaista je imperativ koristiti vizuelne sadržaje kako biste što duže ostali upamćeni.